Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

5061 710d

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakoralina koralina

March 26 2017

7617 78df 500

ahoradote:

Jean-Luc Godard and Anna Karina photographed by Giancarlo Botti at Jean-Claude Brialy’s home in Monthion, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viaewson ewson

March 25 2017

dmnkam
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

March 23 2017

dmnkam
5806 b290
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask

March 21 2017

dmnkam
2517 8288 500

criterionfilms:

David Lynch, on the set of Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

March 19 2017

6132 c5a0 500

March 17 2017

7627 5e2a 500

rai-r:

🌷

March 16 2017

dmnkam
7794 b883 500

March 15 2017

3444 3f55 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
3373 c4c5 500
Reposted fromerial erial viakiks kiks
3372 455b 500
Reposted fromerial erial viakiks kiks

March 08 2017

8489 3b07

last-picture-show:

Dean Loomis, Young Students in Paris, 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viamoai moai

March 03 2017

1652 1ac2 500

ripeputa:

Ig - teodora121

March 02 2017

dmnkam
2156 f2f6 500

February 28 2017

dmnkam
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl